შეტყობინება შპს „ფოთის ტელევიზიის მოყვარულთა კლუბს“

აგვისტო 03, 2018 14:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ფოთის ტელევიზიის მოყვარულთა კლუბს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება, შპს „ფოთის ტელევიზიის მოყვარულთა კლუბისთვის“, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ.

შესაბამისად, ადმინისტრაციულ წარმოებაში კომპანიის მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად, შპს „ფოთის ტელევიზიის მოყვარულთა კლუბისთვის“ გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: