შეტყობინება შპს „ინფორმაციული ტექნოლოგიების კონსულტაცია და მომსახურება“-ს

მარტი 29, 2019 17:55

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად, შპს „ინფორმაციული ტექნოლოგიების კონსულტაცია და მომსახურება“-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება ავტორიზაციის შეჩერების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ.

შესაბამისად,  შპს „ინფორმაციული ტექნოლოგიების კონსულტაცია და მომსახურება“-სთვის გაგზავნილი წერილის შინაარსი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ვებგვერდზე. 

თანდართული დოკუმენტები: