შეტყობინება შპს ,,მაგთიკომს“

მარტი 22, 2020 10:24

შეტყობინება „მაგთიკომს“ სხდომა, სადაც განიხილება შპს ,,მაგთიკომისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის საკითხი გაიმართება 2020 წლის 26 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: