შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

მაისი 17, 2019 16:49

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 16 მაისს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 23 მაისს, 15 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: