შეტყობინება შპს „ქეი ენდ ქეი თივის“

მაისი 28, 2019 11:05

შპს „ქეი ენდ ქეი თივისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 23 მაისს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 30 მაისს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: