შეტყობინება შპს „სილქ მედიას“

მარტი 23, 2020 16:51

შეტყობინება „სილქ მედიას“ სხდომა, სადაც განიხილება საკითხი შპს „სილქ მედიას“ მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადების განხილვის თაობაზე, გაიმართება 2020 წლის 26 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: