შეტყობინება შპს „სკაი ივერიას“

მარტი 22, 2019 19:26

შპს „სკაი ივერიასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21 მარტს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 28 მარტს, 15 საათზე. 

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: