შეტყობინება შპს „სკაინეტს“

ოქტომბერი 11, 2019 17:02

შპს „სკაინეტის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 10 ოქტომბერს დანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 17 ოქტომბერს, 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: