შეტყობინება შპს „ტ-ნეტს“

მარტი 22, 2019 19:31

შპს „ტ-ნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 21 მარტს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 28 მარტს, 15 საათზე. 

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: