შეტყობინება შპს „თებელაინს“

აპრილი 15, 2019 12:22

შპს „თებელაინისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე 2019 წლის 11 აპრილს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო და გაიმართება 2019 წლის 25 აპრილს, 15 საათზე.

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

 

თანდართული დოკუმენტები: