შეტყობინება შპს „ტელეკომ 1“-ს

მარტი 23, 2020 16:53

შეტყობინება „ტელეკომ 1“-ის სხდომა, სადაც განიხილება საკითხები შპს „ტელეკომ 1”-ისთვის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ, გაიმართება 2020 წლის 26 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: