შეტყობინება შპს „ტვ-გლდანს“

აგვისტო 03, 2018 14:31

შპს „ტვ-გლდანისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე ჩანიშნულ სხდომაზე მისი დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შპს „ტვ-გლდანისთვის“ გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: