შეტყობინება სს ,,სილქნეტს“

მარტი 22, 2020 10:28

შეტყობინება „სილქნეტს“ სხდომა, სადაც განიხილება სს ,,სილქნეტისთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის საკითხი გაიმართება 2020 წლის 26 მარტს 15:00 საათზე.

შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: