შპს „აია +“ - შეტყობინება

დეკემბერი 17, 2018 12:22

შპს „აია +“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის 2018 წლის 13 დეკემბერს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო 2018 წლის 20 დეკემბერს, 15 საათზე.

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შპს „აია +“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: