შპს „ფლაი ტივი“ - გადაწყვეტილება

სექტემბერი 19, 2018 17:40

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „ფლაი ტივის“ ვერ ჩაბარდა კომისიის გადაწყვეტილება, შპს „ფლაი ტივისთვის“, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე.

შესაბამისად, ძალაში შესვლის მიზნით, გადაწყვეტილება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: