შპს „მედიაკომი“ - შეტყობინება

ნოემბერი 14, 2018 17:25

კომისიის მცდელობის მიუხედავად, შპს „მედიაკომი“ არ გამოცხადდა მისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ კომისიის  2018 წლის 8 ნოემბრის სხდომაზე.

სხდომა გადაიდო და ჩაინიშნა 2018 წლის 22 ნოემბერს. აღნიშნულ სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შპს „მედიაკომისთვის“ გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: