შპს „ქართული ტვ“ - შეტყობინება

დეკემბერი 14, 2018 14:49

შპს „ქართული ტვ“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის 2018 წლის 13 დეკემბერს ჩანიშნული სხდომა გადაიდო 2018 წლის 20 დეკემბერს, 15 საათზე.

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შპს „ქართული ტვ“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: