შპს „სიგულდა“ - შეტყობინება

დეკემბერი 21, 2018 17:43

შპს „სიგულდასთვის“ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე, 2018 წლის 27 დეკემბერს, 15:00 საათზე, ჩანიშნულია კომისიის სხდომა.

აღნიშნული შეტყობინება „შპს სიგულდას“ ვერ ჩაბარდა. შესაბამისად, სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: