შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“ - შეტყობინება

ნოემბერი 16, 2018 14:03

შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-თვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის 2018 წლის 15 ნოემბრის სხდომა გადაიდო 2018 წლის 22 ნოემბერს, 15 საათზე.

სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შპს „თბილიფილმ-სტუდიო Tbilifilm-studio“-თვის გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: