შპს „თელნეტი“ - შეტყობინება

ნოემბერი 05, 2018 12:01

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის 8 ნოემბრის სხდომაზე შპს „თელნეტის“ დასწრების მიზნით, კომპანიისთვის გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

თანდართული დოკუმენტები: