შპს „თელნეტი“ - შეტყობინება

ნოემბერი 12, 2018 15:40

მცდელობის მიუხედავად, შპს „თელნეტს“ ვერ ჩაბარდა შეტყობინება 2018 წლის 8 ნოემბერს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე კომისიის სხდომის გამართვის შესახებ.

სხდომა გადაიდო და ჩაინიშნა 2018 წლის 22 ნოემბერს. აღნიშნულ სხდომაზე დასწრების უზრუნველყოფის მიზნით, შპს „თელნეტისთვის“ გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება საჯაროდ.

 

თანდართული დოკუმენტები: