გიორგი ფრუიძე - კომისიის წევრი

კომისიის წევრი

გიორგი ფრუიძე

 დაიბადა 1968 წლის 23 სექტემბერს თბილისში

 განათლება:

1985-1992 წლებში სწავლობდა საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის,

ჰიდრომელიორაციის ფაკულტეტზე, ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსის

სპეციალობით.

 

2002-2004 წლებში სწავლობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ეკონომიკის ფაკულტეტზე, მინიჭებული აქვს

მაგისტრის ხარისხი ფინანსების და საბანკო საქმეში.

             

სხვადასხვა დროს მუშაობდა:

1993.01-1994.11 წლებში მუშაობდა  სს.”საქ. გვირაბმშენი”-ს  საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიუროში ინჟინრის თანამდებობაზე.

 

1994.12-1996.01  წლებში საქართველოს ჰიდრო-მეტ დეპარტამენტის საამშენებლო სამმართველოში ინჟინრის თანამდებობაზე გადავიდა.

 

1996.02-2001.05 წლებში ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციული ინსპექციის

სტრუქტურებში სხვადასხვა თანამდებობები ეკავა, ბოლოს ”ქალაქის გარე

იერსახეზე ზედამხედველობის” განყოფილების უფროსის თანამდებობაზე.

 

2001.05-2001.11 წლებში საქართველოს  ქონების მართვის სამინისტროში ჩამოაყალიბა გენერალური ინსპექცია და მუშაობდა ამ სტრუქტურის უფროსის თანამდებობაზე.

 

2001.11-2003.05 წლებში (ლიკვიდაციამდე) საქართველოს  ქონების მართვის სამინისტროში მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტი ეკავა.

 

2003.06-2004.07 წლებში სამსახური გააგრძელა სსიპ ”საწარმოთა მართვის სააგენტო”-ს თავჯდომარის მოადგილის თანამდებობაზე.

2004.07 -2009.01 წლებში  სსიპ ”საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის” წევრი იყო.

 

2015.03 წლიდან სსიპ ”საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის” წევრის თანამდებობაზე დაინიშნა მეორე ვადით.

 

ფლობს ქართულ და რუსულ ენებს

 

ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი