სახელმწიფო შესყიდვები
მაისი
14, 2018
13:53

კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და რადიომონიტორინგის აპარატურის დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა

მაისი 14, 2018 13:53

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო...

თებერვალი
19, 2018
17:43

სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი და სატელევიზიო არხების მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა

თებერვალი 19, 2018 17:43

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატელევიზიო აუდიტორიის გამზომი და სატელევიზიო...

თებერვალი
19, 2018
17:42

კომისიის ბალანსზე რიცხული პრინტერების კარტრიჯების დამუხტვა/აღდგენის, პრინტერების შეკეთებისა და გაწმენდის მომსახურების შესყიდვა

თებერვალი 19, 2018 17:42

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს კომისიის ბალანსზე რიცხული პრინტერების...

თებერვალი
19, 2018
17:40

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა

თებერვალი 19, 2018 17:40

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ჰიგიენური საშუალებების...

იანვარი
15, 2018
16:35

სატიტულო ბლანკებისა და კონვერტების შესყიდვა

იანვარი 15, 2018 16:35

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატიტულო ბლანკებისა და კონვერტების...

იანვარი
10, 2018
15:39

აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა

იანვარი 10, 2018 15:39

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს აუდიტორული მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

იანვარი
10, 2018
15:36

რადიომაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის მიზნით კვლევითი მომსახურების შესყიდვა

იანვარი 10, 2018 15:36

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს რადიომაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის...

დეკემბერი
20, 2017
9:48

ინტერნეტის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის შესყიდვა

დეკემბერი 20, 2017 9:48

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს ინტერნეტის ხარისხის მონიტორინგის სისტემის...