რადიომაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის მიზნით კვლევითი მომსახურების შესყიდვა

იანვარი 10, 2018 15:36

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს რადიომაუწყებლობის პრიორიტეტების დადგენის მიზნით კვლევითი მომსახურების შესყიდვის მიზნით.

ტენდერის ბმული.