საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შეკეთებისა და ტექ. მომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 14, 2017 17:02