საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის განმავლობაში ინტერნეტმომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 14, 2017 16:45