საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ 2018 წლის განმავლობაში სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 14, 2017 16:58