საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ, მედია მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა

დეკემბერი 08, 2017 17:27