სატიტულო ბლანკებისა და კონვერტების შესყიდვა

იანვარი 15, 2018 16:35

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს ტენდერს სატიტულო ბლანკებისა და კონვერტების შესყიდვის მიზნით.

ტენდერის ბმული.