არასაშტატო ვაკანსიები
მარტი
27, 2019
19:19

დასრულებული: ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

მარტი 27, 2019 19:19

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს ინფორმაციული...

ოქტომბერი
23, 2018
14:39

დასრულებული: ვაკანსია ლოჯისტიკის სპეციალისტის პოზიციაზე

ოქტომბერი 23, 2018 14:39

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს ლოჯისტიკის სპეციალისტის...

ივნისი
27, 2018
13:12

დასრულებული: ვაკანსია მძღოლის პოზიციაზე

ივნისი 27, 2018 13:12

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს მძღოლის...

ივნისი
07, 2018
18:22

დასრულებული: ვაკანსია შესყიდვების სპეციალისტის პოზიციაზე

ივნისი 07, 2018 18:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს შესყიდვების სპეციალისტის...

აპრილი
25, 2018
17:22

დასრულებული: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტის პოზიციაზე

აპრილი 25, 2018 17:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს  გამარტივებულ საჯარო კონკურსს ...

მარტი
14, 2018
15:28

დასრულებული: ვაკანსია საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე

მარტი 14, 2018 15:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  საზოგადოებასთან ურთიერთობის...

თებერვალი
06, 2018
18:12

დასრულებული: ვაკანსია კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწის პოზიციაზე

თებერვალი 06, 2018 18:12

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს გამარტივებულ კონკურსს კომისიის...

დეკემბერი
20, 2017
13:42

დასრულებული: ვაკანსია ხარისხის მართვისა და შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი შიდა აუდიტორის პოზიციაზე

დეკემბერი 20, 2017 13:42

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  კომისიის აპარატის ხარისხის...

დეკემბერი
20, 2017
13:36

დასრულებული: ვაკანსია ხარისხის მართვისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის პოზიციაზე

დეკემბერი 20, 2017 13:36

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს  გამარტივებულ კონკურსს  კომისიის...