საშტატო ვაკანსიები
ნოემბერი
13, 2018
16:22

დასრულებული: ვაკანსია რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე

ნოემბერი 13, 2018 16:22

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების...

ოქტომბერი
22, 2018
12:43

დასრულებული: ვაკანსია მედიაწიგნიერების განვითარების ხელშეწყობის დეპარტამენტის უფროსის პოზიციაზე

ოქტომბერი 22, 2018 12:43

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მაუწყებლობისა და სატელეკომუნიკაციო დარგების...

სექტემბერი
18, 2018
17:09

დასრულებული: ვაკანსია ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ბაზრის ანალიზის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე

სექტემბერი 18, 2018 17:09

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული...

სექტემბერი
18, 2018
16:54

დასრულებული: ვაკანსია ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ბაზრის ანალიზის წამყვანი სპეციალისტის პოზიციაზე

სექტემბერი 18, 2018 16:54

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს  ბაზრის ანალიზისა და...

ივნისი
21, 2018
11:56

დასრულებული: რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფის რადიომონიტორინგის ინჟინრის პოზიციაზე

ივნისი 21, 2018 11:56

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აცხადებს კონკურსს რადიოსიხშირული სპექტრის მართვის...